» Notisias

Segunda, 10 September 2018

Diretora Interina Sra. Isabel Adalziza F. R. Ferreira intrega sertifikadu ba estagiadu sira iha Departamentu Media

Sekretaria Etadu Igualdade no Inkluzaun liu husi Dirasaun Nasional Abodajen Integadu Jéneru no Kapasitasaun ba Feto Diretora Interina Sra. Isabel Adalziza F. R. Ferreira intrega sertifikadu ba Apriani Sequeira Eli, Estavania Martins hanesan estagiadu husi Formasaun Nietl ( Nasional Institut of Education Timor Leste) nebe durante fulan 3 halo estajiadu iha Departamentu Media.

Partisipa iha serimonia intrega sertifikadu ne’e, Xefe Dep. Midia Sra. Luisa da Silva, Sr. Joao Lino Guterres, Xefe Departamentu Peskiza no Monitorizasaun.


Departamentu Media SEII | Author : Media_SEII
Loron Boot SEPI
Loron Internasionál Feto RuráL
Loron Nasionál Feto Timor-Leste
Kampaña Loron 16 Ativismu Kontra Violénsia Hasoru Feto
Loron Internasionál Feto
Arkivu
Statistika Vizitantes

00823953

Ohin loron : 99
Hits ohin loron : 1641
Total : 131637
Hits : 823953
Online : 4